Föreningen för alla i Frösunda

Siprihuset.

Frösunda är vi
(Text: Marita Brodin - 2003)

Först var det bönder i Frösunda, sedan adelsmän, därefter militärer och nu är det vi som hör hemma här.

Det är vi som bor i Frösunda som varje år annordnar Frösundadagen på Frösunda torg. Den dagen hoppas vi dessutom ska ge möjlighet till möten mellan boende och företag. Det är tillsammans vi skapar en levande stadsdel.

Innan den skyddande skärmen av företag mot motorvägen byggdes, och innan alla boendes flyttlass börjat komma, var här en tid rätt folktomt. Mycket få hade då Frösunda som sitt hem. De flesta av oss är ganska nya i området. Därför är olika aktiviteter som t.ex. Frösundadagen viktiga. Vi måste skapa en hemkänsla, en Frösundaanda, i området. Hit hör att nosa på historien och att mötas för att kunna bygga upp en gemenskap.

Att bo mellan E4:an och järnvägen låter inte särskilt lockande. Men säger man istället att vi är granne med Hagaparken och Brunnsviken låter det genast bättre. Och visst är det fantastiskt att kunna ha denna härliga miljö så nära inpå, samtidigt som bra kommunikationer ger känsla av centralt läge.

Det första nya bostadsområdet byggdes på Ballongberget 1993. Sedan kom bostadsrättsföreningarna längs boulevarden; Brevduvan, Duvslaget, Ordonnansen, Speldosan, Frösundet I, Frösundet II och Pomona. Just nu byggs det som ska bli Kullen och Viken. I området finns också studentbostäder och äldreboende.

Historien
I Frösunda har det bott människor länge. De äldsta gravarna (som nu är borttagna) visade sig vara från 400-talet f Kr. Byn Frösunda låg vid en vik av Fröfjärden, längst norrut på Solnön. Fjärden började i det blivande Brunnsviken och gick via Råstasjön vidare västerut. Fröfjärden skilde det egentliga Solnö (Solna) från bygden i norr.

Namnet Frösunda kan anknytas till fruktbarhetsguden Frö. Både Frösunda och Solnö omnämns för första gången, i bevarade skriftliga källor, på 1300-talet.

På 1530-talet fanns inom nuvarande Solna 20 hemman, fördelade på 8 byar. Störst var byn Frösunda med fem hemman. Självägande bönder satt på fem av dessa 20 gårdar. En av dem var guldsmeden Nils, med två av Frösundagårdarna.

Kyrkan (S:ta Clara kloster) ägde också under en tid jord i Frösunda. Efter reformationen överfördes dessa hemman till Danvikens hospitals godsinnehav.

Snart blev det vanligt att herreklassen ville ha ståndsmässiga residens i närheten av huvudstaden. I mitten av 1600-talet ägdes alla Frösundagårdarna av adelsmän. Christina Brahe var ägare till tre av de fem Frösundahemmanen, av vilka hon bildade Brahelund, det vill säga Övre Frösunda (Stora Frösunda). De två andra hemmanen förvärvades av Mattias Soop som på så sätt bildade egendomen Nedre Frösunda (Lilla Frösunda).

1785 köpte Gustav III den del av Brahelund som låg öster om stora landsvägen. Det området är idag en del av Hagaparken. Gustav bodde inte i Frösunda. Men i boulevardens namn finns han numera närvarande även på västra sidan motorvägen. Hans hustru, Sofia Magdalena, har fått ge namn år rondellen vid Frösunda port.

Nedre Frösunda
Mattias Soop uppförde den ursprungliga byggnaden på Nedre Frösunda på mitten av 1600-talet. Kanske finns en gammal stomme kvar i den herrgårdsbyggnad som vi nu ser, kanske uppförde dåvarande ägaren Johan Georg Wallencreutz en helt ny herrgård 1760. Den nuvarande herrgården brukar dateras till 1760-talet. Huset har i vilket fall genomgått flera förändringar genom århundradena, innan herrgården fått sitt nuvarande utseende.

Anders Lundströms gata har fått sitt namn efter en av herrgårdens ägare. Anders Lundström, en av sin tids främsta trädgårdsexperter, kom till Lilla Frösunda 1834. Han deltog bl.a. i skapandet av Bergianska trädgården och anlade Strömsparterren vid Norrbro. Vid Lilla Frösunda har funnits en melongård och ett orangeri (växthus där man odlat bl.a. apelsiner och fikonträd).

Till Nedre Frösunda hörde torpen Snåltäppan, senare namngivet Frösundavik, och Annelund. Den förmögna adeln hade redan under 1600-talet förvärvat de flesta egendomarna. Även torpen kring Brunnsviken var eftertraktade av stadens mer besuttna borgare. Båda torpen under Nedre Frösunda kom att bli bebyggda med små herrgårdsbyggnader.

Vi ser den vackra byggnaden när vi står på busshållplatsen invid E4:an och väntar på bussen för en resa norrut. Den röda byggnaden invid Annelund var Per Henrik Lings gymnastiksal. Luckorna öppnades för att få in den hälsosamma luften medan man gymnastiserade. Ling bodde på Annelund 1822-39.

Stora och Lilla Frösunda, Frösundavik, Annelund och Linneaholm (torp under Annelund) förvärvades av staten 1905. Tanken var att marken skulle ingå i det militära övningsområde, Järvafältet, som skulle ersätta Ladugårdsgärde. Först förlades delar av Fälttelegrafkåren till Frösunda. Dess chef under åren 1915-20 hette Amundsson och bodde på Stora Frösunda. Han ville prova att, liksom i utlandet, använda ballonger för spanings- och eldledningsändamål och Nedre Frösunda blev en naturlig plats för den verksamheten. Senare kom andra signal- och kommunikationssystem, som t.ex. brevduvor och radio, för militärt bruk att användas av Fälttelegrafkåren, senare ersatt av Signalregementet. Lilla Frösundas herrgårdsbyggnad fick under denna tid tjänstgöra som officersmäss.

Kungliga signalregementets kanslibyggnad nyttjas nu av fredsforskningsinstitutet SIPRI. Alfaskolan är inrymd i den militära skolbyggnaden.

1985 sålde staten marken till Solna kommun, som i sin tur sålde en del vidare till bl.a. SAS som byggde sitt huvudkontor i glas och stål invid Brunnsviken.

Lilla Frösunda hör idag samman med hotell Frösundavik, som utnyttjar herrgården för dagkonferenser och för fester av olika slag. I flyglarna finns tjänstebostäder och även något inhyrt företag. Under Frösundadagen kommer en guidad tur att anordnas vid herrgården.

Sammanställt från följande källor som också rekommenderas för fortsatta studier:

Texter ut "Arkitektur i Solna" och "Solnas bästa sidor" av Alice Günther, kommunantikvarie.
"Strövtåg i Solna" av Alf Nordström
"Gamla Solna-vykort berättar" av Paul Gustafsson
"Haga-Brunnsviken" av Bengt Edlund
"Frösundagårdarna" av Hans Beskow
Skyltar i Lilla Frösunda parkVi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta