Föreningen för alla i Frösunda

Södra infarten till Frösunda.

Alfaskolan utbildar Nobelpristagare?

Alfaskolan är en fristående förskola och grundskola som ligger i en nyrenoverad, K-märkt byggnad i Frösunda. Alfaskolan har en mycket hög ambitionsnivå och vill stimulera varje barn till att göra det bästa av sina förutsättningar. Både skola och förskola bygger på värderingar som: varmt hjärta, skarp hjärna och rena händer.

Alfaskolans vision är att utbilda Nobelpristagare. Profilen är naturvetenskap och har som övergripande mål är att vara ett föredöme i Sverige för förskolor och grundskolor med naturvetenskaplig profil.

Skola och förskola ska ge trygghet och optimalt lärande. Detta försöker de skapa genom tydliga regler, ordning och reda -och framförallt av goda och kärleksfulla vuxna som bryr sig och lyssnar på vad barn säger och tycker. Vuxna som tycker om barn och ungdomar, helt enkelt.

På Alfaskolan introduceras naturvetenskap redan på förskolan där barnens naturliga intresse och nyfikenhet tas till vara. I grundskolan har vi en utökad timplan i de naturvetenskapliga ämnena, teknik samt även i matematik. Alfaskolans undervisning i naturvetenskap utgår från ett naturvetenskapligt arbetssätt där barn och elever gör förutsägelser, utför experiment och praktiska undersökningar och drar slutsatser från dessa.

Alfaskolan är också stolt över sin skolmat. Carolas eko lagar all mat till skolan på plats. I köket används närodlat och ekologiskt så långt det bara går. På Alfaskolan är halvfabricerade fiskpinnar och pulversås bannlyst.Carola köper bara in svenskt kött och till och med kryddorna och olivoljan är ekologiska. Det handlar ytterst om respekt för naturens gåvor och för dem som äter maten.Vi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta