Föreningen för alla i Frösunda

Dammen nedanför Lilla Frösunda.

Wisénska skolan slår upp sina portar i Frösunda
(Text: Tora Liljedahl - 2004)

I oktober 2004 slår Wisénska skolan upp portarna till sin nya skolbyggnad på Anders Lundströms gata i Frösunda, efter att huserat i tillfälliga lokaler i två år. Sedan bygget startade på en tom tomt för några månader sedan har nu husväggarna rest sig en bra bit ovanför marken och huset har tagit form.

I höst kommer man utöver nuvarande grundskoleverksamhet även starta förskoleverksamhet på Wisénska. En 1-3 års- och en 3-5 årsavdelning, kommer att rymmas i de nya lokalerna och sammanlagt kommer man kunna ta emot 400 barn på Wisénska, allt från ettåringar upp till 15-åringar i årskurs 9.

Wisénska är en av 27 skolor som drivs av Vittra utbildning. Deras idé är att öka livschanserna under livets olika skeenden genom utbildning och lärande. Vittra startade sin verksamhet 1993 är två chefer övertog två förskolor i Sollentuna kommun, då kommunen beslutat att konkurrensutsätta sin förskole- och skolverksamhet.

En pedagogisk modell jobbades fram som försökte knyta ihop vikten av att utgå från varje individ med erfarenhet kring hur man bygger lag och lagkänsla i framgångsrika organisationer. Genom denna pedagogiska modell ser pedagogerna eleverna utifrån deras olika förutsättningar och behov och stödjer dem i deras personliga utveckling, kunskapsinhämtande och förmåga att lära sig lära. Modellen kännetecknas också av personligt ansvar, olikhet och tydlighet.

Ann Stieberth är skolchef för Wisénska och hon berättar hur man intensivt jobbar med att förankra spelregler och förhållningssätt, t ex att varje elev på Wisénska tar stort personligt ansvar för sitt arbete och är väl medveten om vilka mål han/hon vill uppnå samt vilket arbete, engagemang och egen drivkraft som behövs för att nå målen.

Wisénska skolbyggnaden kommer att ha gott om öppna ytor, ytor som sedan delas in i olika rum i rummen. Denna planlösning har flera syften, enligt Ann Stieberth. Eleverna sitter inte instängda i samma rum hela dagen utan kan vistas i olika rum efter behov, i soffrummet eller arbetsrummet osv. Denna lösning ger också pedagogerna möjlighet till bättre översikt av eleverna, vilka också måste lära sig ta hänsyn till och respektera varandra.

När det är dags att anställa nya lärare eller pedagoger har man en omfattande process, som börjar med olika självskattningstester och fortsätter med gruppaktiviteter där kandidaterna förutom att man gör ett lagarbete också berättar om sig själva och vad man vill bidra med till Wisénska. Processen avslutas med enskilda intervjuer och de egenskaper man tittar främst på är, enligt Ann Stieberth, att man har rätt samarbets- och kommunikationsförmåga och att man kan fungera som ledare såväl som handledare. Att ha erfarenhet utanför skolvärlden, t ex från näringslivet, är ett plus.

Vittra tog som sagt över två förskolor från Sollentuna kommun, men det var när man startade den första egna skolan som namngivningstraditionen startade. Skolan fick heta Johanssons efter grundare och VD Stig Johansson och efterföljande skolor har sedan namngivits efter medlemmar i styrelse eller företagsledning och skolchefer. Wisénska har fått sitt namn efter en skolchef, Anneli Wisén på Thorellska skolan i Sollentuna och Ann Stieberth har namngett en skola i Stockholm och naturligtvis är det en stor ära att tillfrågas.Vi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta