Föreningen för alla i Frösunda

Dammen nedanför Lilla Frösunda.

Foton från signalisternas tid i Frösunda
(Text: Bertil Boström - 2007)

Samtliga bilder är publicerade med tillstånd av Håkan Palm,
Ledningsregementets Museum i Enköping, 2009.Arméns första bil. (KABA = Generalmajor K.A.B Amundsson som bodde på Stora Frösunda)Ibland hade de mobila gasverk med sig ut på övningar, men ofta stod ballongerna parkerade vid Ballongberget, fyllda med vätgas. De bogserades då fyllda med vätgas till den plats där de skulle användas. Parkeringsplatsen låg ungefär vid kasernen som nu är dagis. Hoppackade ballonger förvarades i ett ballongförråd beläget på Boulevarden i närheten av där Alfaskolan nu finns.De två ensamma tälten, för befälen, står ungefär där nu skräddaren håller till och bassarnas tältklunga ligger vid musikkullen (vid nuvarande äldreboendet). Musikkullen var mer långsträkt innan man jämnat till för bebyggelsen. På musikkullen övande musikkåren. Den kulle som ligger inne på gården vid Brf Frösundet 1 kallades optikkullen. Mellan de två kullarna övades vissa optiska signalsystem.Det var huvudsakligen de avlånga drakballongerna som man använde sig av i fält, och då vanligen förankrade med linor. De runda kulballongerna användes för att träna friflygning i fall en ballong skulle slita sig. På sidan hade de korgar med duvor som kunde skickas hem med bud om var man befann sig i fall man flög vilse.Signalskärmen hade en vit och en svart sida med vilken man kunde signalera olika budskap.Ballonghuset. I dungen bakom byggnaderna, eller kanske närmare bestämt där ladugården ligger, ligger idag Alfaskolan. Gamla husgrunder finns vid gångvägen.Exempel på flygfoto från ballong. Vy över Kastellholmen mot Södermalm.K.A.B Amundsson blev den förste flygvapenchefen. Han hade varit i Frankrike och Tyskland och blivit intresserad av sådant. Han gjorde själv en flygning med kulballong från Frösunda till Danmark (att detta skulle bli målet var nog inte helt planerat).

(Korrigeringar till bildtexten: Flygkompaniet uppsattes 1916, efter beslut 1914. Försöksverksamhet fanns från 1912 under namnet "Kungl. Fälttelegrafkårens flygavdelning". Flygvapendatumet ska vara 1926. Beslut och chefstillsättning skedde 1925.)

Den vita bygganden blev så småningom ballongförråd. Baracken till höger ligger på parkeringen vid äldreboendet, mot gringstolparna till, på tvären över dagens Siganlistgata. Det blev senare ett av de hus som tillsammans bildade den så kallade logfyrkanten.KABA (K.A.B Amundsson) tar emot ballongkompaniet.

De tre bilderna ovan är från Östra Flygeln, Lilla Frösunda.Boden stod där nu Alfaskolans lekplats i söder finns.Observera klockstapeln på berget som nu ligger bakom Gustav III boulevard.
På bilden syns också en bilburen kortvågsradio framför huset. Med mast.Radioprovrummet - senare duvslaget – på platsen där nu konditoriet ligger.
Duvväsendet pågick fram till 1948. I bakgrunden syns Hagakullen som senare kom att byggas på med rivningsmassor från Klarakvarteren.Ballongförrådet ligger till vänster och radioverkstan i bakgrunden.I dungen till vänster ligger musikkullen och på byggnaden plats ligger idag äldreboendet. Bygganden kom att ingå i den så kallade logfyrkanten.Här tillverkades all armén signalutrustning och dagen efter branden skulle en stor leverans göras.Frösunda maj 1939 (det står 1938 på bilden men på en annan är årtalet ändrat till 1939 vilket torde gälla för båda bilderna. Samtliga Svenska arméns 10 w RZ förstörs. Läs om branden i denna sammanställning ). Signalverkstad och förråd i brand. Verkstaden i förgrunden är alldeles förstörd, i bakgrunden syns ritavdelningen, det tidigare ballongförrådet.På övningar hade de en vagn som var ett rullande duvslag efter häst.Panorama över Frösunda. Alfaskolan ligger på samma plats som byggnaden till vänster. I skogsdungen i mitten ligger nu SIPRI. På bilden syns tältförläggning. Befälen har sitt tält lite avsides till vänster i bild.

Taget från ungefär från E4:an vid höjden bakom JM. Där stod grindstolpar och detta vad den ordinarie infarten till Frösunda, nu är det gångväg.

Tältet längst till höger var ”markan”, en slags kiosk.Vi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta