Föreningen för alla i Frösunda

Gustav III:s Blvd nedanför Brf Viken 1.

Vad gör man på SIPRI?
(Text: Lena Svensson - 2004)


I det vackra huset bredvid fruktträdgården från 1700-talet huserar SIPRI, Frösundas vakande öga över världen. Förkortningen uttydes "Stockholm International Peace Research Institute", ett fredsforskningsinstitut som är resultatet av Tage Erlanders idé från 1964; att fira Sveriges 150 år av obruten fred. SIPRI har verkligen sitt berättigande eftersom andra länder inte är lika lyckligt lottade som vårt land; till exempel så pågick under 2002 inte mindre än 21 större väpnade konflikter runt om i världen - konflikter med mer än 1000 döda.

SIPRI grundades formellt av Sveriges riksdag 1966 med syftet att försöka förebygga konflikter och bidra till konfliktlösningar med fredliga medel och finns sedan 1995 i Frösunda. Institutet har konsoliderat sin verksamhet till åtta forskningsprojekt inom tre huvudområden:

  • Militärutgifter samt produktion och handel med krigsmateriel.
  • Rustningskontroll, icke-spridning och exportkontroll.
  • Konfliktanalys, samt euroatlantiska och andra regionala säkerhetspolitiska tendenser.

SIPRI är en mångkulturell arbetsplats där cirka femtio människor från större delen av världen är sysselsatta, antingen som forskare eller administrativ personal. Arbetsspråket är engelska. SIPRI har ett informationsutbytesavtal med cirka 400 institut världen över, vilket gör att det redan nu omfattande biblioteket är ständigt och snabbt växande.

Sedan 1969 publicerar SIPRI en årsbok. Den innehållsrika boken med sitt karakteristiska röda omslag har blivit en internationellt uppskattad och mycket använd källa, känd för pålitlig statistik om bland annat konflikter, militära utgifter och produktion av och handel med vapen. Från och med 1999 ges även en miniversion av årsboken ut där de viktigaste iakttagelserna och siffrorna publiceras i fickformat. Miniårsböckerna ges i år förutom på engelska, svenska och tyska även ut på franska. SIPRI har vunnit stor internationellt erkännande för sitt arbete.

Det politiskt obundna SIPRI har under årens lopp engagerat många fredsarbetare bland vilka kan nämnas Alva och Gunnar Myrdal, Rolf Edberg, Inga Thorsson, Rolf Ekéus och Hans Blix.

Mer information finns på SIPRIS hemsida:

www.sipri.orgVi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta