Föreningen för alla i Frösunda

Siprihuset.

          På Vi i Frösundas årsmöte 2015-10-01 valdes följande styrelsemedlemmar:


Ordförande
Peter Edholm

Ordinarie ledamöter
Anna Barklund
Leif Erixell
Lotta Falck
Lisbeth Gustâv
Gunni Strandberg

Suppleanter
Magnus Cederström
Ing-Mari Hellström


Revisorer
Åsa Ekman
Jan Perers (suppl.)


Valberedning
Irene Strandgren (sammank.)
Jan Perers
Tommy Olson

Brf Frösundet 1


Brf Ordonnansen
Brf Lovisedal 5
Brf Bäcken 1
Brf Signalen 1
Brf Duvslaget 1


Brf Frösundet 2
Brf SpeldosanBrf Kullen
Brf Viken 1Brf Duvslaget 1
Brf Lovisedal 3
Brf KullenVi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta