Föreningen för alla i Frösunda

Fontänen framför Stora Frösunda.

Vanliga frågor & svar om trafiken i Frösunda

Nedan följer svar på ett antal vanliga frågor om trafik och parkering i Frösunda. Saknar du någon fråga, eller tror du att någon uppgift är felaktig? Kontakta oss på adressen längst ner.

Parkering

1. Varför är det så ont om parkeringsplatser i Frösunda?

2. Omfattar Solna Stads parkeringsnorm både gatuparkeringar och p-garage tillhörande enskilda bostadsrättsföreningar?

3. Kan inte Solna Stad ordna fram fler parkeringsplatser?

4. Det finns massor med parkeringsplatser i företagens inomhusgarage som inte utnyttjas på kvällar och helger. Varför kan inte de boende få nyttja dessa?

5. Jag har ett förslag till hur man skulle kunna få fler platser i Frösunda. Vad gör jag med det?

6. Om varenda parkeringsplats är upptagen i området, vad gör jag då?

7. Det finns boende som har garageplats, men som ändå väljer att parkera på gatorna under kvällar och helger. Kan man inte förbjuda dem att göra det?

8. Varför kan man inte måla parkeringsrutor på de ställen där det är gatuparkering för att effektivare utnyttja platserna?Hastighetsbegränsningar

1. Vad är det för hastighetsregler som gäller i Frösunda?

2. Hastighetsbegränsningarna efterlevs inte. Kan inte Solna Stad sätta upp fler hastighetshinder?Genomfartstrafik

1. Varför finns ingen skylt ”genomfartstrafik förbjuden” genom Frösunda? I rusningstid finns det väldigt många bilar som smiter genom området.

P1. Varför är det så ont om parkeringsplatser i Frösunda?

När Solna Stad detaljplanerade området under 1990-talet gällde fortfarande normen 0,8 p-platser/lägenhet (varav 0,7 för boende och 0,1 för besökande). De ursprungliga planerna var att skriva avtal med de blivande ägarna till kontorsfastigheterna längs Gustav III:s Boulevard om att de skulle tillhandahålla besöksplatserna under kvällar och helger, men pga en miss så blev detta aldrig av. Det är svårt att få till denna typ av avtal i efterhand.

Normen gäller för Södra Frösunda, dvs området längs Gustaf III:s Boulevard 1-75. För 1:a etappen av Norra Frösunda (kv Lovisedal I-IV) gäller 0,9 p-platser/lägenhet (0,8+0,1). De sista lägenheterna i detta område byggs nu (hösten 2008). Den avslutande etappen mot Ritorp är ännu inte påbörjad, men denna del kommer att ha Solna Stads senaste norm på 1,1 p-platser/lägenhet, varav 0,1 besöksplats.

(Tillbaka)P2. Omfattar Solna Stads parkeringsnorm både gatuparkeringar och p-garage tillhörande enskilda bostadsrättsföreningar?

Ja, samtliga parkeringar omfattas av parkeringsnormen. De enda p-platser som är utanför normen är besöksplatser till de enskilda företagen och som ligger på företagens mark. Dessa är normalt avgiftsbelagda dygnet runt.

(Tillbaka)P3. Kan inte Solna Stad ordna fram fler parkeringsplatser?

Tyvärr är det väldigt svårt att ordna fram nya platser i ett bostadsområde som redan är detaljplanerat. Det Solna Stad kan göra är att försöka få till nyttjandeavtal med företagen längs Gustav III:s Boulevard om att släppa till gratis p-platser åt de boende under kvällar och helger.

(Tillbaka)P4. Det finns massor med parkeringsplatser i företagens inomhusgarage som inte utnyttjas på kvällar och helger. Varför kan inte de boende få nyttja dessa?

Det är de enskilda företagen som äger garagen och sålunda bestämmer hur garage-platserna kan/får utnyttjas. Det har tidigare förts diskussioner mellan några företag och NCC/BR-föreningar, men det har hittills stupat på detaljer rörande säkerhet, försäkringar, garantier för att platserna inte utnyttjas under kontorstid etc.

Det finns möjligheter att ordna avtal mellan enskilda företag och Brf. Exempelvis har Brf Frösundet 1 ett avtal med Billerud/Agresso. Kontakta Vi i Frösunda för mer info.

(Tillbaka)P5. Jag har ett förslag till hur man skulle kunna få fler platser i Frösunda. Vad gör jag med det?

Skicka förslaget till Solna Stad [ref] med en kopia till
Vi i Frösunda, alternativt skicka förslaget direkt till Vi i Frösunda så tar vi upp förslaget med Solna Stad.

(Tillbaka)P6. Om varenda parkeringsplats är upptagen i området, vad gör jag då?

I dagsläget (hösten 2008) finns två rimliga alternativ; det ena är att parkera på någon av boendepakeringarna utanför Frösunda, t ex längs Kolonngatan. Det andra alternativet är att mot avgift ställa sig på betalparkeringarna utanför t ex Canon och HP.

(Tillbaka)P7. Det finns boende som har garageplats, men som ändå väljer att parkera på gatorna under kvällar och helger. Kan man inte förbjuda dem att göra det?

Tyvärr går det inte att göra det. Under kvällar och helger har alla rätt att ställa sig på stadens parkeringplatser. Det är först till kvarn som gäller.

(Tillbaka)P8. Varför kan man inte måla parkeringsrutor på de ställen där det är gatuparkering för att effektivare utnyttja platserna?

Erfarenheter från andra områden, t ex Gamla Filmstaden i Solna, visar att det tvärtom blir sämre utnyttjande med parkeringsrutor. Standarden på dessa är 6 m och då försvinner mycket utrymme när mindre bilar parkerar på dessa rutor.

(Tillbaka)H1. Vad är det för hastighetsregler som gäller i Frösunda?

I hela Frösunda gäller hastigheten 30 km/h. Detta är tydligt skyltat vid samtliga infarter till Frösunda, samt på vissa ställen längs Gustav III:s Boulevard.

(Tillbaka)H2. Hastighetsbegränsningarna efterlevs inte. Kan inte Solna Stad sätta upp fler hastighetshinder?

I nuvarande plan finns ett hinder av typen ”smal bula” placerat vid korsningen Brevduvegatan/Gustav III:s Boulevard, pga infarten till Alfaskolan. Antalet trafikhinder är en kompromiss mellan hastighetsbegränsningen å ena sidan, samt hänsyn till yrkestrafik (bussar, utryckningsfordon mm) å andra sidan.

(Tillbaka)G1. Varför finns ingen skylt ”genomfartstrafik förbjuden” genom Frösunda? I rusningstid finns det väldigt många bilar som smiter genom området.

Solna Stad har som princip att inte begränsa trafiken för någon, utan att alla gator tillhör det allmänna vägnätet. Dessutom är det väldigt svårt för t ex Polisen att övervaka ett eventuellt förbud för genomfartstrafik i Frösunda, framförallt på grund av sikten.

(Tillbaka)Vi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta