Föreningen för alla i Frösunda

Siprihuset.

Trafikinformation i Frösunda

Nedan finns kortfattad information om hastighets- och parkeringsregler i Frösunda. Det finns också länkar till Solna stads hemsida med ytterligare information om parkering och trafikinformation, samt tänkbara/planerade trafikprojekt. Se också sidan Vanliga frågor & svar.

Hastighet
Max hastighet i hela Frösunda är 30 km/h. Detta är tydligt skyltat vid alla väginfarter till Solna.

Parkering
Generellt råder parkeringsförbud i hela Frösunda, utom på de ställen där skyltar anger att det är tillåtet att parkera. Mer information om parkering i Solna, regler för boendeparkering mm finns här.Vi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta