Föreningen för alla i Frösunda

Gustav III:s Blvd nedanför Brf Viken 1.

Vi i Frösunda
(Text: Marita Brodin - 2007)

Hit till Frösunda har vi alla relativt nyligen flyttat och de flesta trivs bra. Men för att bli hemma krävs mer än trivsel. Hemma blir man när man lärt känna genvägar, smultronställena och vet något om historien, när man kan hälsa igenkännande på ett antal grannar och när man kan känna sig delaktig i utvecklingen i området.

Gemensamma frågor
Det finns alltid frågor som rör hela området. Var ska vi, eller våra gäster, hitta parkeringsplats? Blir det mer genomfartstrafik när nationalarenan är byggd? Varför går inte buss genom området till Solna centrum på helgen? Finns intresse för en bilpool? Vi som bor i Frösunda behöver ett forum för samtal och en part som kan föra vår talan.

Våra bostadsrättsföreningar är ganska små och har troligen lättare att sluta ekonomiskt fördelaktiga avtal om man gör det tillsammans. Mycket borde gå att samordna. I någon mån har sådan samverkan redan kommit igång när föreningen Vi i Frösunda kallat samman representanter för bostadsrättsföreningarna. En konkret fråga som det nu jobbas med är att ordna ett gemensamt förmånligt bredbandsavtal.

Frösundadagen
Föreningens ursprung finns i den festlighet som gått av stapeln årligen sedan 2002. Frösundadagen är ett arrangemang som tillkommit för att boende, liksom de som har sin arbetsplats här, ska kunna träffas och ha trevligt tillsammans.

Det var Martin Bergman som tog initiativ till den arbetsgrupp som 2002 genomförde den första Frösundadagen. Han var också med när föreningen Vi i Frösunda bildades 2004.

Plattform för samverkan
Den direkta orsaken till att föreningen bildades var att den behövdes som juridisk person för att kunna hantera bidrag från kommunen och annan Frösundadagsekonomi. Utan Frösundadag hade det inte funnits någon förening. Därav släktskapet mellan Frösundadagens och Vi i Frösundas logotyp. I båda dessa känner vi igen sfären på torget, Brunnsvikens blå vatten och det gröna från äppelträdgården vid Lilla Frösunda.

Men föreningen kan betyda mer än att bara vara en festkommitté. Föreningen har inte funnits så många år och har än inte helt funnit sin form. I första hand kan föreningen bli en plattform för samverkan mellan bostadsrättsföreningarnas styrelser, en remissinstans för förslag från kommunen. Hur stark föreningen blir, vilka frågor som den ska arbeta med och vilken roll den ska få spela avgör vi som bor här. Vilka vill engagera sig?

Medlemmar i föreningen Vi i Frösunda är områdets bostadsrättsföreningar. Det viktigaste forumet styrelseordförandenas samråd.

Vart tror ni kommunen vände sig förra året när de ville anordna guidad tur i Frösunda på Stadens dag? Jo, till föreningen Vi i Frösunda, vars ordförande Kurt Kangas gärna tog på sig uppgiften.Vi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta